Forumteater har til formål at give enhver mulighed for at anvende teatret som et brugbart kommunikationsmiddel.

Teaterformen blev skabt af den brasilianske teatermand Augusto Boal (1931–2009). Historien fortæller, at Boal var i gang med at lave en teaterforestilling på baggrund af en historie, som en kvinde havde fortalt. Kvinden var tilstede under prøverne, men hun afbrød hele tiden prøverne med ordene: ”Sådan var det ikke”. Boal blev træt af afbrydelserne og bad hende komme på scenen og vise, hvordan det skulle være – og her blev forumteater skabt. 

I dag er forumteater formelt anerkendt af UNESCO, som et af de mest brugbare værktøjer til at skabe social forandring. Med forumteater formår man nemlig at bryde den ”4. Væg” mellem scenen og tilskuerne.

På scenen udspilles en anti-model (the worst case scenario) og tilskueren kan stoppe handlingen på scenen og komme med forslag til at ændre handlingen, ved at erstatte den karakter som bliver manipuleret eller undertrykt og foreslå alternative muligheder for karakteren. Den teknik, der forvandler tilskueren til skuespiller, kaldes intervention. Tilskueren får dermed mulighed for at afprøve nye handlemønstre, som kan bruges i fællesskabet.

Forumteater bekræfter tilskuernes egne livserfaringer i forhold til det udspillede tema, idet temaet altid tager udgangspunkt i de problemstillinger, vi oplever i fællesskabet. Eksperterne på temaet er tilskuerne. Som eksperter opdager tilskuerne gennem rollespillet realistiske muligheder, som kan skabe en forandring i fællesskabet. En pragmatisk ligeværdig dannelsesproces gennem teatrets underholdende medie er teaterformens styrke. 

”Communication is the proces of creating participation, of making common what have been isolated and singular; and part of the miracle it achieves is that, in being communicated, the conveyance of meaning gives body and definiteness to the experience of the one who utters as well as to that of those who listen.” (John Dewey, 1934, Art as experience)