Inspirations- og netværksdag til puljen ” Kulturbroen til børn og unge” d. 14 januar 2019, arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Vi var i Act Now indbudt til at deltage med oplæg om vores arbejde med Forumteatermetoden og vi viste en scene fra forestillingen “Hvem er jeg?”

Arrangør fra Slots- og Kulturstyrelsen – Stine Engel / Ungekonsulent:

“Tak for et rigtig berigende samarbejde omkring Kulturcampen i mandags. I var så seje på scenen og tog alle med storm. Jeg håber bestemt vores veje krydses igen.”

Birgitte Ravn Olesen / Ph.d. og lektor i kommunikation på RUC.:

“Super professionel introduktion, facilitering, skuespil og engagement”


5240 Act Now spillede Forumteater om relationen mellem frivillige og flygtninge med fokus på specialt flygtninge kvindernes situation. Arrangeret af Frivillig Aalborg DFH. og Kulturhuset Trekanten Aalborg Øst:

Arrangør fra Frivillig Aalborg Birthe Pedersen:
“Tusind tak for besøget. Det var spændende, relevant og vedkommen teater.”

Mette Christensen:
“6 gyldne stjerner. Helt fantastisk stykke. Højaktuelt, sjovt og lærerigt.”


5240 Act Now spillede for frivillige i Dansk Flygtningehjælp på Fyn den 29.oktober 2018. Forestillingens tema var relationen mellem de frivillige og flygtninge – Arrangør og frivillig Leif Lundgaard skriver:

“Skuespillerne præsenterer på scenen, som de personer de er, og forvandler sig så til de roller de spiller. Det begynder godt.

Skuespillerne spiller nogle humoristiske scener, som sat på spidsen. Publikum morer sig, for vi kan genkende det. Moderator stopper scenen og involverer publikum med sine udfordrende spørgmål. Debatten kører, mange har kommentarer. Debatten gør noget. Den flytter nogle holdninger. Publikum ser en anden virkelighed. En af skuespillerne kommer i den varme stol, som den rolle hun spiller. Publikum spørger til rollen, og svarene falder promte og morsomt. Publikum glemmer, at er det teater, for nu er vi selv med i forestillingen. Det er rigtig godt.”

“Hils alle medvirkende.
Jeg ønsker jer fortsat succes med forumteater-konceptet. Jeg vil anbefale jer.”

Hilsen Leif Lundgaard

Susanne Orthmann:
“Tak for en dejlig forestilling – Mange roser og anbefalinger.”

Grete Black:
“Tak for en flot, morsom, sigende, berigende forestilling.”


Act Now spillede forestillingen “Hvem er jeg?” om identitet ved De Radikale Venstres Nytårsstævne 2018:

Margrethe Vestager:

“Excellent audience involvement by 5240 Act Now at @radikale #rvns18 on how to form identity and how parents and children understand each other.”

Birgit Boelskov:

“Det er længe siden, jeg har set så bevægende, tankevækkende og morsom en forestilling, som 5240 Act Now i går.
De ramte lige i fokus på spørgsmål, som er almenmenneskelige, men med en vinkel, som om det bare drejede sig om minoritetsspørgsmål.
Hvordan blander bekymrede forældre sig i teenageproblemer? Hvor finder forvirrede teenagere accept?
Og forestillingen ramte mig lige i min pædagogiske hjertekule, da skolelæreren i bedste mening gjorde sagen værre.”

Lea Aarup Lykkegaard:

“Sindssygt flot – jeg er meget imponeret! Tak for en god og vedkommende oplevelse.”

Jes Vissing Tiedemann, Radikale Venstre Vesterbro, Valby, Kgs. Enghave:

“Tak for en fantastisk oplevelse til Radikales Nytårsstævne 2018 her i weekenden.
Jeg synes “Hvem er jeg” var så godt og spot on.”

____________________________________________________________________________

Act Now spillede om “Social kontrol” ved et unge / forældre arrangement i “Ryparken – Vores Kvarter” / Ungdomsklubben RyAC:

“Besøg af Act Now i Ryparken åbnede op for dialog om nogle svære emner på en måde hvor der både var plads til humor og alvor og til at dele ud af egne erfaringer. Her fik beboere, forældre, frivillige bydelsmødre og unge i området en platform for dialog, som virkelig fungerede. Det kan anbefales. ”

Rebecca Lundgaard / Familie- og Ungemedarbejder “Ryparken – Vores Kvarter”

Act Now spillede om “Social kontrol” på Brønshøj Skole:

“Vi havde i dag besøg af Act Now her på Brønshøj skole. Det var en stor succes. Rigtig dygtige skuespillere, der virkelig forstod at sætte gang i elevernes refleksioner. Flere af de elever der plejer at være lidt tilbageholdene, kom også på banen. Act Now havde tydeligvis gjort sig vigtige og modne overvejelser om vægtningen af forskellige temaer, hvilket de fulgte op på, med en fantastisk parathed til at gribe og videresende elevernes indspark.

Tak for et super besøg. I er bare fantastiske til det i gør med eleverne. Velovervejet, dialogfremkaldende, synergisk og mega vigtigt! Håber alle landets skoler får besøg af jer.”

Bedste hilsner

Martin Finding Jensen

Brønshøj Skole

______________________________________________________________________________

 Sprogskolen Kolding afholdte temadage for skolens undervisere. Vi deltog med forumteater om udfordringerne ved at være underviser / kursist på sprogskole.

“Tak til forumteateret 5240 Act Now for en skøn, humoristisk, tankevækkende, provokerende på den “fede” måde, afslutning på en lang temadag.

Dygtige skuespillere førte os ud på glat is og fik os til at tænke over vores egen pædagogiske praksis.

Sommetider er det godt at holde et spejl op foran sig. Det er sundt, og det fik vi, altså spejlet, omend noget karikeret. Men er det ikke, hvad teater er, en karikatur på verdens gang.

Det gav stof til eftertanke og mange gode grin. Forumteater er en genial måde at få stykket og problematikken ind under huden på.

Rigtig god idé at afprøve publikums løsningsforslag.

5240 Act Now mestrer denne form og kan varmt anbefales.”

Sprogskolen Kolding, august 2014

______________________________________________________________________________

Vollsmose Ungdomsråd afholdte en konference omhandlende dialogen mellem politiet og borgerne. Vi deltog med forumteater over konferencens tema.

“5240 Act Now leverede gennemtænkte og overbevisende oplæg til en bred og nuanceret debat.”De enkelte spil præsenterede hurtigt og præcist de relevante dilemmaer og aktiverede konferencens deltager til åben debat. Det efterfølgende samspil mellem aktører og det aktivt debatterende publikum fungerede perfekt.”

Med venlig hilsen

Poul Bjørnholdt Løhde

Politidirektør

Fyns Politi

______________________________________________________________________________

“Jobcenterets møde med borgeren” Konference for alle medarbejdere ansat på Jobcenter Slagelse. Vi deltog med forumteater i relation til konferencens tema.

“I gjorde et rigtigt stort og godt arbejde og lagde op til en god og tankevækkende debat med mange holdningstilkendegivelser.

“Endnu en gang mange tak for jeres indsats og mange hilsner til de unge dygtige skuespillere”

Venlig hilsen

Lotte Lijleqvist

Udviklingskonsulent

Center for Arbejdsmarked og Integration, Jobcenter Slagelse

_______________________________________________________________________________________________

I samarbejde med konsulentfirmaet Navigent og Københavns Kommune optrådte gruppen med forumteater over temaet “Social kontrol”, på københavnske skoler.

I den forbindelse udtaler:

“Tusind tak for en rigtig flot forestilling med gode skuespillere og fantastisk “joker”. Det var lige i øjet!”

Bedste hilsner og gensyn og genhør

Christina Faurby. Partner/NAVIGENT

“Tak for en forrygende og engagerende forestilling. Håber at mange andre får mulighed for at få oplevelsen. Alle gode ønsker fremover med et fremragende koncept.”

Gode hilsner

Lisbet Toft Jansson, Lærer på Skt. Ansgar Skole. Nørrebro.

”Super relevant stykke om dilemmaer og ungekonflikter – det gør det meget nemt at fortsætte debatten i klassen bagefter. Det fungerer så godt, når det er ung-til-ung. Hvis jeg selv skulle tage de her emner op, ville jeg ikke få samme åbenhed og dialog med eleverne.” – lærer, Lundehus Skolen, København Ø.

”Det er en god måde at tale om de svære ting på. Vi kunne genkende mange af situationerne og det var sjovt, at vi skulle hjælpe hinanden med at finde frem til forskellige løsninger” – elev, Lundehus Skolen.
”Super fantastisk. Og meget relevant. Vi har aktuelt fire piger, som ikke må komme med på lejrtur. Jeg kunne se det virkelig påvirkede dem – altså positivt” – Skolelærer.

”Spændende at det er os, der skal komme med løsningerne og at vi får lov til at se, hvordan de virker. Det er godt at tale om, at der er flere løsninger på et problem” – elever, Sankt Ansgars Skole.
______________________________________________________________________________

Gruppen optrådte med forumspil og stod for den efterfølgende debat i Børnehuset Egeparken, Vollsmose. Temaet for forældrecafeen var forventninger og dilemmaer ved det at være forældre og pædagog i en børnehave.

Udtalelser fra forældre og pædagoger efterfølgende:

– Fantastisk – velformulerede – tydelige – god humor
– Gode til at holde den røde tråd – samler op på de forskellige dele
– Gennemskuer og fastholder dialogen og kontakten til deres publikum
– Velforberedte
– Turde at tage fat i emner der rummer deres egen kulturelle baggrund – stiller det kritisk an.
– Anbefalelsesværdigt.

Med Venlig Hilsen

Gry Kristiansen
Daglig pædagogisk leder
Odense kommune
Institution H. C. Andersen
Børnehuset Egeparken

______________________________________________________________________________

Gruppen optrådte med casespil og forumteater ved DEMO-CAMP med valg til Vollsmose Ungdomsråd d. 26 April 2013 for Vollsmose 2020 sekretariatet.

“Hej 5240 Act Now
Tak for et super godt teater i fredags 🙂 det var to rigtig velvalgte cases, der ramte lige ned i nogle dilemmaer rådet uden tvivl kommer til at forholde sig til. Det motiverede gruppen samtidig med at de blev opmærksom på at ikke alle sidder med de samme løsningsforslag. Så tusind tak for samarbejdet. Måske kan vi bringe jeres evner i spil en anden god gang.”

De bedste hilsner

Cecilie Mejlstrup og Veronica Hansen

Vollsmose 2020 sekretariatet

______________________________________________________________________________

“Tusind tak for jeres optræden på vores konference “Stik de unge kursen” d. 15 januar 2013.

5240 Act Now var helt sikkert konferencens højdepunkt, som også efterfølgende oplægsholdere refererede til. Fornemt at I kunne målrette jeres forestilling så meget lige til konferencens deltagere, det har givet meget respekt, og jeg hørte om flere som overvejer at bruge jer i forskellige sammenhænge.

Endnu en gang tak”

Venlig hilsen

Finn Rasmussen – Projektleder. (Dansk Arbejdsgiverforening.)

______________________________________________________________________________

“Det var en rigtig god oplevelse på flere planer. For det første skal der lyde en stor ros til aktørernes måde at varetage rollerne på. Meget flot skuespil med ganske få virkemidler – en grydeske, et forklæde, en stok, et par stole og et par andre småting. Så få rekvisitter og alligevel så nærværende et skuespil for alle tilskuere.

De fik på bedste måde fremstillet dilemmaet i en muslimsk familie, hvor hele familien, inklusiv onkel og tante, havde de bedste intentioner om 14 årige Marias fremtidige uddannelse til læge. Maria selv ønskede dog en uddannelse som cand. polit. og så endda læse i USA. Så var scenen sat, dilemmaet trukket op…

Da konflikten var på det højeste, blev skuespillet afbrudt og tilskuerne blev inddraget i udredningen af problematikken – flere kursister spillede nu en meget flot og indlevende rolle som Maria, der vedholdende søgte at overbevise familien om sine egne ønsker.

”Jokeren” der styrede hele showet magtede på en god og indlevende måde at give vores kursister den tryghed og sikkerhed der gjorde, at de alligevel gik på scenen og talte dansk.

Stor ros til både skuespillere og ”jokeren” for en rigtig god oplevelse.”

Thomas Rosenqvist – Forstander (Lær Dansk, Esbjerg)

20. september 2012


“Det var en oplevelse ud over det sædvanlige. Jeg blev helt “høj” og følte mig fuld af energi, da jeg gik hjem – selvom dagen havde været lang, og jeg faktisk var halvtræt, da jeg kom.

De spiller rigtig godt, hele “set-up”et virker meget professionelt og samtidig inkluderende og åbent.

Jeg tror, der er mange samfundsspørgsmål, der med fordel kunne belyses ad den vej.”

Ira Korenko – afdelingsleder (Lær Dansk, Esbjerg)

20. september 2012


“Til forumteater spillere

Jeg synes det har været en fantastisk oplevelse og jeg må sige at det rørte mig i hjertet. I var virkelige fantastiske og i har valgt et aktuelt emne som sker i virkeligheden som gjorde det hele mere realistisk.

Jeg har stor respekt for jer og jeg er også meget stolt af jer – ikke kun som teaterspillere men som rollemodeller og forbilleder for andre udlændinge.

Så held og lykke og fortsæt med jeres indsats. Jeg glæder mig til at se jer igen.”

Kassem Rachid, Imam, tolk og foredragsholder (Høje Koldstrup Aabenraa)

13. april 2012


“Reaktionerne fra børnene og forældrene var meget positive. Alle fik noget ud af stykket. Dialogen med tilskuerne var intens. Ser jeg stykket med mine palæstinensiske øjne, virker det meget autentisk. Fra de små bevægelser til de store udbud, som skuespillerne gør, er det meget genkendelig fra min opvækst i Libanon. Jeg værdsætter især den ironi og ikke mindst selvironi, som stykket bæres af trods den alvorlige konflikt, som stykket handler om.

Jeg vil gøre mit til for at få forumteater 5240 Act Now til igen at komme til Varde. Ser jeg forestillingen gennem min danske optik, får handlingen mig til at forstå dybden af konflikten, som vises loyalt på traditionens præmisser. Ironien virker befriende og gør, at mødet mellem mennesker med forskellig baggrund bliver afslappet og eventuelle tabuer og grænser bliver blødgjorte og mere flydende.”

Adham Dakwar, lærer og skole-hjemvejleder (Sct. Jacobi Skole – Varde)

24. januar 2012


“Tusinde tak for en rigtig flot forestilling på Ungdomskulturhuset Konfus. Stor tak til jer, det var en sand fornøjelse. Det gav mange refleksioner og folk var meget imponeret. Mange, mange tak.”

René van Woerkom (Ungdomskulturhuset ”Konfus” – Esbjerg)

18. januar 2012


”Forestillingen var virkelig gennemført, og det er med stor professionel dygtighed, at skuespillerne på et splitsekund kan agere på input fra publikum. Stykket er yderst anbefalingsværdigt for folk, der arbejder med kulturmøder i hverdagen og/eller interesserer sig for integration”.

Thormod Kaae, vejleder (VUC FYN Odense Søndersø)

27. oktober 2011


“Forum-teateret var super godt – de var rigtig dygtige, og de ramte de ømme emner omkring kommunikations-bristen der ofte er mellem lærere og forældre, og forældrene hjemme i hjemmet. Vi kunne sagtens have brugt ½-1 time mere på forumteateret – det var meget spændende, der var også forældre der blev taget frem og skulle sige hvad fx den ene skuespiller skulle sige, og på den måde være med til at løse dilemmaet. Det var super spændende.

Jeg syntes alt i alt at det var en dejlig aften – inspirerende, udfordrende og ting til eftertanke. – Så for mig var det godt – og min fornemmelse er at det var det også for mange andre – lærere og forældre. Og det var meget positivt at mange af de to-sprogede mødre også stillede spørgsmål eller kom med kommentarer – det hjalp måske også at det var to-sprogede (med tørklæder) der udførte forumteateret???”

Udtalelse fra en lærer: (TORNHØJSKOLEN – AAlborg)

7. september 2011