Inspirations- og netværksdag til puljen ” Kulturbroen til børn og unge” d. 14 januar 2019, arrangeret af Slots- og Kulturstyrelsen.

Vi var i Act Now indbudt til at deltage med oplæg om vores arbejde med Forumteatermetoden og vi viste en scene fra forestillingen “Hvem er jeg?”

Forumteater om relationen mellem frivillige og flygtninge. I denne forestilling var fokus på kvinderne Arrangør: Frivillig Aalborg, Dansk Flygtninge Hjælp og Kulturhuset Trekanten Aalborg Øst.

Forumteater om relationen mellem frivillige og flygtninge, spillede vi for frivillige i Dansk Flygtningehjælp på Fyn.

Forumteater om identitet og mulig radikalisering “Hvem er jeg?” spillede vi på:

De Radikales Venstres Nytårsstævne 2018.

Forumteater om social kontrol “Hvem bestemmer?” i samarbejde med Københavns Kommune har vi spillet på:

Kildevælds Skolen, Rødkilde Skole, Rådmandsgadeskole, TK-Ungdomsgård. Ryparken/Vores Kvarter, Ungdomsklubben RyAC.

Vigerslev Allé Skole, Lundehus skolen, NV-Privat Skole, Husum Skole, Brønshøj Skole, Nørre Fælled Skole, SOPU – Social og Sundhedsskolen.

Forumteater om diskrimination, fordomme og racisme “Tal for dig selv!”, i samarbejde med Københavns Kommune har vi spillet på:

Frederiksgård Skole, Ellebjerg skole, Skolen i Peter Vedels Gade, Kirkebjerg skole, Nørrebro Park skole, Holbergskolen, Strandvejsskolen.

Forumteater om nærdemokrati, ligestilling og medborgerskab. Debatarrangement “Hvem bestemmer? Hvem tager ansvar?”. Arr: Vollsmose Kulturhus.

Forumteater på konference om at være plejefamilier. Fokus på familier med anden etnisk baggrund. Arr: Vollsmose ungdomsråd

Forumteater om “social kontrol” på Københavnske skoler. Arr: Københavns Kommune.

Forumteater om udfordringerne ved at være underviser / kursist på sprogskole. Arr: Sprogskolen Kolding.

Forumteater om børneopdragelse. Børnehuset Atlantis, Birkeparken Vollsmose. Arr: Forældrerådet Børnehuset Atlantis.

Forumteater til dialogkonference mellem borgerne og politiet. Vollsmose Kulturhus. Arr: Vollsmose Ungdomsråd.

Uddannelseskonference “Stik de unge kursen” CAMP U Odense. Forumteater og debat om unges uddannelses valg. Arr: Dansk Arbejdsgiverforening.

Vollsmose Torv. Fest og debataften for butiksindehaverne. Forumteater og debat om udfordringer ved at have butik på Vollsmose Torv. Arr: Ledelsen af Vollsmose Torv.

DEMO-CAMP med valg til Vollsmose Ungdomsråd. Forumteater og debat om udfordringerne ved at være aktiv ung. Arr: Vollsmose 2020 sekretariatet.

Forældrecafe. Børnehuset Egeparken, Vollsmose. Forumteater og debat om det at være forældre og pædagog i en børnehave. Arr. Forældrerådet.

“Social kontrol”. I samarbejde med konsulentfirmaet NAVIGENT (se mere www.navigent.dk) og Københavns Kommune, har vi spillet forumteater over temaet “Social kontrol” på 5 københavnske skoler´s 9 klasse elever. Vi har spillet på: Lundehus Skolen, Peder Lykke Skolen, Tagensbo Skole, Amager Fælled Skole og Skt. Ansgar Skole.

“Jobcenterets møde med borgeren” Konference Jobcenteret Slagelse. Vi deltog med forumteater om kommunikationen med borgeren.

“En styrket indsats for udsatte flygtninge og indvandrere” Landsdækkende netværksmøde i Odense, for kommunale ledere og ansatte. Vi deltog med forumteater og debat om temaet.

Forumteaterforestillingen “Mig ik forstå!” Om unge uddannelses valg, har vi spillet følgende steder:

Ungdomskulturhuset “Konfus” Esbjerg.

Sct. Jacobi Skolen. Varde

Foreningen “LINK” Kerteminde

VUC Varde

Fagforeningen 3 F Middelfart.

Fagforeningen 3 F Odense.

Sprogskole AOF/Boligkvarteret Høje Kolstrup. Åbenrå

Karen Brahe Selskabet. Odense – Vollsmose Kulturhus.

Danish Muslim Aid. Odense. – Vollsmose Kulturhus.

Silkeborg Ungdomsskole.

Foreningen Hawaa Sønderborg, Sønderborg Bibliotek

“Lær Dansk” Esbjerg