Udgangspunktet for vores forestillinger er vores egne livsfortællinger, tanker, problemer og dilemmaer, men det er jeres aktuelle udfordringer vi spiller om. Vi går i dialog og debat med publikum via forumteater metoderne om integration, kulturmødet, om det at være ung – ja om det at være menneske i dagens Danmark som globalt.

I øjeblikket har vi 2 forestillinger på programmet. Én bygget over temaet social kontrol og én om radikalisering. En forestilling med dialog, refleksion og improvisation med udgangspunkt i vores scener, tager almindeligvis 1½ – 2 timer – Men selvfølgelig tilpasser vi temaerne og tidsrammerne til jeres muligheder og ønsker – Så kontakt os og hør nærmere.

Derudover tilbyder vi også at skabe forumteaterforestillinger, specielt til jer og jeres udfordringer – Til dialog og debat! Vi har lavet spil om skole – hjem samtalen til forældremøder. Spil om mobning på arbejdspladser for fagforeninger. Spil om udfordringerne ved at have butik på Vollsmose Torv for butiksindehaverne. Spil om drenges udfordringer ved at gå i skole og tage en uddannelse. Spil om uddannelsesvalg og ønsket om selv at bestemme. Spil om udsatte familier, om social kontrol, om udfordringer mellem borgere og politi, om at være plejefamilie, om diskrimination, om …….. Ja mulighederne er mange

Publikum spiller hver gang en aktiv rolle i historiens gang – De medvirkende går i dialog med publikum og på denne baggrund improvisere og spiller de nye forslag over de viste temaer.

Vi arbejder hele tiden på at udvikle nye forestillinger med udgangspunkt i temaer som vi er optaget af – Hvis du har et ønske til et tema, som du gerne så os tage under behandling, så kontakt os for nærmere.

Vi spiller på konferencer, arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, kulturhuse, klubber, foreninger, skoler, børneinstitutioner, forældremøder og for jer, uanset hvor.

Du er altid velkommen til at kontakte os og høre mere om forestillingerne, temaerne, om forumteater metoden og om mulighederne for et arrangement hos jer.

Se billeder øverst foroven, under billeder eller en video på forsiden.

.