5240 Act Now

Som tilskuer kan man aldrig vide hvordan den egentlige forestilling udspiller sig eller slutter, da det er op til dig som tilskuer at byde ind med forslag, som vi improvisere over og viser på scenen. Dermed afprøver vi nye løsningsforslag og muligheder.

Hvorfor 5240 Act Now?

Der er flere grunde til at booke 5240 Act Now til en forestilling. Hvad enten der er tale om besøg på en skole, arbejdsplads, et partimøde, en uddannelsesinstitution eller andet, så vil 5240 Act Now altid kunne levere relevant indhold til en efterfølgende debat.